PSUWit Admission
 
Home หน้าหลัก |

 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บ

ประกาศ
  • นักเรียนสมัครกลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร ให้นำหลักฐาน หนังสือรับรองความเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมประทับตรา มายื่นพร้อมแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ ด้วยค่ะ
  • สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนแปลงให้ในวันทำการถัดไป หากชำระวันศุกร์ สถานะจะเปลี่ยนในวันจันทร์ หากยังไม่เปลี่ยนแปลง สามารถส่งส่งสำเนาที่ชำระเงินแล้ว ไปที่ onuma@psuwit.psu.ac.th
  • โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ กทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย. - 13 พ.ย. 59
คำชี้แจง
  • ปุ่มลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 หรือ ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3)
  • ปุ่มลงทะเบียนเพื่อทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะทดสอบความรู้ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 หรือ ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2)
  • ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้ว Log in เข้าสู่ระบบ
  • เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถดูผลการจ่ายเงิน ผลการสอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้
  • ผู้ใช้ที่ลืมพาสเวิร์ด ในกรณีที่ท่านป้อนข้อมูล EMAIL ADDRESS ของท่านไว้ในตอนลงทะเบียน ท่านสามารถคลิกที่ข้อความ ลืมรหัสผ่าน เพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านให้ท่านทาง EMAIL
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้กรอก EMAIL ADDRESS ไว้ โปรดติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง
เลือกดำเนินการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

Home หน้าหลัก |
 
PSUWit Admission