PSUWit Admission
 
Home หน้าหลัก |

 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บ

ประกาศ
  • นักเรียนสมัครกลุ่มบุตร น้อง หลาน บุคลากร ให้นำหลักฐาน หนังสือรับรองความเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมประทับตรา มายื่นพร้อมแบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. ด้วยค่ะ
  • สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนแปลงให้ในวันทำการถัดไป หากชำระวันศุกร์ สถานะจะเปลี่ยนในวันจันทร์ หากยังไม่เปลี่ยนแปลง สามารถส่งส่งสำเนาที่ชำระเงินแล้ว ไปที่ kondee_on@hotmail.com
  • แจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากระะบบมีความขัดข้องในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร ทางโรงเรียนจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อม.1/ม.4 และทดสอบความรู้ของนักเรียน ป.5/ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 และขยายระยะเวลาการชำระเงินได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ณ ห้องธุรการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.
  • กรณีการสมัครในระบบและดำเนินการสมัครไม่ผ่าน ระะบบสอบคัดเลือกฟ้องว่า มีข้อผิดพลาดส่วนนี้ทังหมด 1 ข้อผิดพลาด Candidate type ห้ามเว้นวาง ในกรณีนี้หากตรวจสอบข้อมูลแล้วกรอกครบทุกช่อง 1.ให้ดำเนินการล้างข้อความ 2.ยกเลิกการสมัคร 3.เปิดระบบดำเนินการสมัครใหม่และกระชับเวลาในการกรอกข้อมูลให้เร็วขึ้น **4.ส่วนข้อมูลกิจกรรมที่เคยทำในโรงเรียนหรือความสามารถพิเศษ ต้องใช้เวลากรอกนาน แนะนำให้ดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนเมื่อได้รับ password และ user แล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบได้
คำชี้แจง
  • ปุ่มลงทะเบียนเพื่อสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 หรือ ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3)
  • ปุ่มลงทะเบียนเพื่อทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะทดสอบความรู้ ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 หรือ ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2)
  • ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้ว Log in เข้าสู่ระบบ
  • เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านสามารถดูผลการจ่ายเงิน ผลการสอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้
  • ผู้ใช้ที่ลืมพาสเวิร์ด ในกรณีที่ท่านป้อนข้อมูล EMAIL ADDRESS ของท่านไว้ในตอนลงทะเบียน ท่านสามารถคลิกที่ข้อความ ลืมรหัสผ่าน เพื่อให้ระบบส่งรหัสผ่านให้ท่านทาง EMAIL
  • ผู้ใช้ที่ไม่ได้กรอก EMAIL ADDRESS ไว้ โปรดติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง
เลือกดำเนินการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

Home หน้าหลัก |
 
PSUWit Admission